Adószámunk:19010148-2-42 Adószámunk:19010148-2-42


Elérhetőségeink:
Autizmus Alapítvány központi épülete:
1089 Budapest,
Delej u. 24-26.
Tel/fax: 314-2859,
210-4364
Ambulancia:
1089. Budapest,
Delej u. 21.
Telefon: 334-1123
E-Mail: autizmus@autizmus.hu
Útvonaltervező

Számlaszámunk:
MKB 10300002-
20327589-70073285

Adószámunk:
19010148-2-42


Támogatóink:

Autism Europe
Budapest Főváros Önkormányzata
Józsefvárosi Önormányzat

Soros Alapítvány
World Autism Organisation
Econoserve Gazdasági Tanácsadó Kft.
Nemzeti Civil Alapprogram Mindennapi Pszihológia Tudakozó
BECO
Honlap
Studio
támogatásával
Rendszergazda:
Berta Sándor
Vizsgálatkérés
Vizsgálatra jelentkezés módja

Az ambulancián vizsgálatot kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően végzünk.
Ügyintézés: hétfő és szerda 14-16 óráig

Kérjük, hogy a kérdőív letöltése elött figyelmesen olvassák végig a teljes menüpontot, mivel hiányosan beérkezett jelentkezése esetén hiánypótlást kell kérnünk, hogy értékelni tudjuk jelentkezésüket!

Működésünk fenntartásához az új vizsgálat költségének legalább egy részét (jelenlegi kalkulációink szerint ez a diagnosztikus vizsgálat árának 30%-a) kénytelenek vagyunk a családokra hárítani és a változásokat már 2007. június 1-től be kell vezetnünk (bővebben itt olvashat az első vizsgálatot érintő változásokról.

Kérjük, hogy a vizsgálat igénylésekor arról is nyilatkozzanak mellékelt nyomtatványunkban, hogy milyen mértékben tudnak hozzájárulni a vizsgálat költségeihez (nyilatkozat letöltése).


Az alábbiakban részletes magyarázatot talál minden egyes tételhez.
 1. 1. Milyen információkat kell megadnom a vizsgálatkérő levélben?
 2. 2. Milyen kérdőívet kell kitöltenem a diagnosztikus kivizsgálásra történő jelentkezéskor?
 3. 3. Milyen egyéb anyagokat kell mellékelnem a kitöltött kérdőívhez?
 4. 4. Milyen szempontok alapján készítse el gyermekem pedagógusa összefoglaló, írásos véleményét?
 5. 5. Jelentkezés kontrollvizsgálatra

1. Milyen információkat kell megadnom a vizsgálatkérő levélben?

A levél tartalmazza
- a páciens személyi adatait (név, születési idő),
- a család elérhetőségét (lakcím, telefon),
- rövid indoklást, amiért a vizsgálatot kérik.

Megjegyzés: a gyermek vizsgálatát csak a szülő vagy gondviselő, vagy cselekvőképes személy saját maga kérheti levélben.

Levelezési cím: Autizmus Alapítvány Ambulancia, 1426 Budapest, Pf. 68.
Személyesen:
Cím: 1089 Budapest, Delej u. 21.
Tel.: 334-1123
Ha kérdése van az alábbi e-mail címre is írhat: ambulancia@autizmus.hu

2. Milyen kérdőívet kell kitöltenem a diagnosztikus kivizsgálásra történő jelentkezéskor?

Kedves szülők!

Az ambulanciánkon folyó vizsgálati munka előkészítéséhez készítettük a mellékelt kérdőívet.

 • Diagnosztikus kérdőív letöltése
  gyermekek és gondnokság alatt álló nagykorú személyek számára ==>> Letöltés
 • Diagnosztikus kérdőív letöltése felnőttek számára ==>> Letöltés

Kedves vizsgálatra jelentkezők!
A kérdőív kitöltése előtt kérjük, olvassák el a kérdőív elején található tájékoztatót!

Kérjük, gondosan válaszolják meg a kérdőív kérdéseit! Ez a kérdőív gyermekük vizsgálatát és követését segíti. Az adatokat bizalmasan kezeljük.

Javasoljuk, hogy ha a kitöltés túl nehéz, kérjenek segítséget az óvodában, iskolában, akár Nevelési Tanácsadónál, körzeti védőnőtől, stb., akivel együtt biztosan sikerülni fog.

Nagyon szívesen vesszük, ha külön papíron írnak további adatokat vizsgálatra váró gyermekükről, testvéreiről, az Önök helyzetéről, és bármit, amit fontosnak tartanak, vagy amiben tanácstalanok, segítséget kérnek. Szeretnénk, ha megírnák külön, hogy jelenleg mi a legfőbb problémájuk!

3. Milyen egyéb anyagokat kell mellékelnem a kitöltött kérdőívhez?

A KITÖLTÖTT KÉRDŐÍVET és VELE EGYÜTT A KÖVETKEZŐKET KÉRJÜK MÁSOLATBAN HOZZÁNK POSTÁN vagy SZEMÉLYESEN VISSZAJUTTATNI!

 1. 1. a gyermek összes korábbi orvosi, kórházi zárójelentéseinek, leleteinek fénymásolatát (pl. genetikai, neurológiai, hallásvizsgálati, szemészeti, egyéb szakorvosi, szülészeti stb.),
 2. 2. pszichiátriai vagy gyermekpszichiátriai, pszichológiai, pedagógiai vizsgálati leleteinek fénymásolatát,
 3. 3. a páciensre vonatkozó határozatokat, (pl. beiskolázásról, gyámságról),
 4. 4. valamint kérjenek pedagógiai véleményt, írásban (ehhez útmutató javaslatot mellékelünk) gyógypedagógusától, tanárától, óvónőtől, gondozótól, aki tanítja, fejleszti – esetleg korábban foglalkozott vele.
 5. 5. nyilatkozat a térítési díj vállalásáról (letölthető itt)

A kérdőív visszaérkezése után küldjük a választ a vizsgálat jelenleg várható időpontjáról, esetleges javaslatainkat, hogy az addigi időszakban kihez forduljanak, milyen vizsgálatokra lehet még szükség. Ha az időpontra vonatkozóan kérésük van, jelezzék a kérdőív visszaküldésekor, valamint kérjük, tájékoztassanak minket arról, milyen vizsgálati időpont optimális családjuknak: 9 óra, 10 óra vagy 11 óra – lehetőségeinktől függően megpróbáljuk kérésüket figyelembe venni.

4. Milyen szempontok alapján készítse el gyermekem pedagógusa összefoglaló, írásos véleményét?

Kedves pedagógiai véleményt készítő Kollegák!

Diagnosztikus és gondozási feladatainkat nagymértékben segítik azok a vélemények, amelyek az adott gyermekeket rendszeresen gondozó, tanító, fejlesztő kollégáinktól érkeznek. Minden esetben a szülőkön keresztül jelezzük, ha szükségünk van egy gyermekről szóló pedagógiai véleményre.

Kérjük, hogy az alább megadott szempontok alapján (letölthető szempontrendszer), lehetőség szerint a vizsgálat időpontjáig írják meg a pedagógiai véleményt. A véleményt a szülők kezébe adva, számukra is hozzáférhető, elolvasható formában juttassák el hozzánk. Ha a gyermek gondozásunkba kerül, mi is igyekezni fogunk Önnek felmerülő problémáiban szakmai segítséget nyújtani.

Köszönjük segítségüket!
Ambulanciánk szakemberei

Szempontok pedagógiai vélemény összeállításához

Általános információk

Intézmény pontos neve, címe; a jellemzés időpontja.

Mióta jár a gyermek a csoportba, mennyi időt tölt ott? Hányadik osztályba jár és/vagy a tanterv melyik osztályfokánál tart? Mi az összbenyomása a gyermekről? Mit tart a legfontosabbnak vele kapcsolatban?

Társas viselkedés

Csoporttársaihoz viszonyítva hogyan, mennyi idő alatt fogadta el, illetve tartja-e a csoport szokásait, szabályait? Elfogadták-e őt csoporttársai? Milyen a társaival, pedagógusaival, idegenekkel való kapcsolata? Hogyan, kivel, milyen formában kezdeményez kapcsolatot? Hogyan, milyen témáról kezdeményez beszélgetést? Hogyan reagál arra, ha hozzá közeledik valaki (idegen, ismerős)? A csoportban van-e barátja (hány? mi köti őket össze?)? Bekapcsolódik-e, bevonható-e csoportos tevékenységbe (milyen típusúakba), esetleg kezdeményez-e közös játékot (ha igen, mit?). Helyesen alkalmazza-e a játék szabályait? Kötetlen helyzetben mivel foglalja el magát, mivel foglalkozik a legszívesebben? Milyen problémák, furcsaságok fordulnak elő viselkedésében?

Beszéd, beszédértés, kommunikáció

Hogyan beszél? Beszédében elfordul-e halandzsa, ismételgetés, személyes névmás-, személyragcsere vagy egyéb furcsaság? Történeteket, olvasmányokat követi-e, lényegüket képes-e önállóan kiemelni? Igényeit, kívánságait milyen formában jelzi? A közös tevékenységekben frontális instrukciókkal irányítható-e?

Értelmi képességek, tájékozódás, érdeklődés

Tájékozódik-e korának megfelelő szinten térben és időben? Érdekli-e őt valamelyik foglalkozás, téma jobban, mint a többi? Ezekben jobban szerepel? Van-e olyan foglalkozás, amelyiken feltűnően jól, vagy rosszul teljesít? Milyen okok játszhatnak szerepet ebben? Milyen területen, formában jellemző leginkább önálló játéktevékenység? Feladathelyzetet elfogadja-e, milyen körülmények között? Összességében milyennek értékeli a gyermek értelmi képességeit?

Jutalmazhatóság

Mivel jutalmazható leginkább (szociális, tárgyi, egyéb)? Hogyan vehető rá tevékenységváltásra, általa kevésbé kedvelt tevékenységek elvégzésére, kérések teljesítésére?

Érzelmi reakciók

Mi okoz a gyermeknek örömet, bánatot? Bánat, fájdalom esetén igényel-e vigasztalást, mit tesz ilyenkor, hogyan lehet megnyugtatni? Ő maga nyújt-e vigaszt hasonló helyzetben másoknak (pl. hogyan reagál egy kortárs sírására)? Mennyire jól érti, illetve alkalmazza a mimikát és a gesztusokat - jól felismerhető-e a gyermek aktuális hangulata? Élményeit elmeséli-e? Számára érdekes játékra felhívja-e mások figyelmét? Hogyan fogadja a változásokat (személyek, tárgyak, napirend, stb.)? Vannak-e indokolatlannak tűnő érzelmi megnyilvánulásai, megalapozatlan félelmei?

Észlelés

Tapasztalt-e szélsőséges reakciókat egyes hallási, vizuális, tapintási, ízlelési, szaglásos ingerekre?

Mozgás

Milyen színvonalú nagymozgása, finommozgása? Tapasztalt-e furcsaságokat ezen a területen? Vannak-e ismétlődő, sztereotip mozgásai, ha igen, milyen helyzetben jelentkeznek?

Önkiszolgálás

Étkezés, öltözködés (pl. időjárásnak megfelel-e), WC-használat, stb.

5. Jelentkezés kontrollvizsgálatra

Letölthető tájékoztató

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ambulanciánk által gondozásba vett gyermekekkel és fiatalokkal kapcsolatban kontrollvizsgálati, tanácsadási, szakmai konzultációs lehetőséget tudunk biztosítani.

Ezeket a következőképpen lehet igénybe venni:
- telefonon történő bejelentkezés,
- levelünkben jelzett dokumentumok visszajuttatása,
ezek után tudja ambulanciánk a kért vizsgálati lehetőséget biztosítani, annak időpontját meghatározni.

A kontrollvizsgálati alkalomra mindenképpen várjuk a szülőt, közvetlen gondozót, vagy annak akadályoztatása esetén olyan felnőtt személyt, aki rendszeresen részt vesz a gyermek/fiatal gondozásában, tájékoztatást tud nyújtani a vizsgált személyről.

A tanácsadáson, szakmai konzultáción a gondviselőkön kívül szívesen vesszük a gyermekkel foglalkozó szakemberek részvételét.

A vizsgálatok, konzultációk időpontjának meghatározása előtt ambulanciánkra elküldendő dokumentumok:
- szülők, gondozók által kitöltött kontrollvizsgálati kérdőív,
- pedagógus által összeállított írásos jellemzés (ezt elég legkésőbb a vizsgálatra hozni),
- az előző vizsgálat óta történt más vizsgálatok írásos véleményének fénymásolata,
- abban az esetben, ha a konzultációra a gyermek gondviselője nem tud eljönni, egy általa megírt hozzájáruló nyilatkozat, hogy távollétében a szakemberekkel megbeszélést folytathatunk.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vizsgálat várható időpontját csak abban az esetben tudjuk meghatározni, ha a fent említett papírok (kivéve a pedagógiai véleményt) ambulanciánkhoz beérkeztek.

Amennyiben a kért papírok nincsenek a birtokukban és beszerzésükre nincs lehetőségük, kérjük e tényt írásban, vagy telefonon közöljék.

Az írásos anyagok beérkezését követően rövidesen időpontot határozunk meg, melyről (1-2 héttel előbb) levélben értesítjük Önöket.