top of page

A Kapocs Kiadó könyvei

Autista a testvérem! ELFOGYOTT

Autista a testvérem! ELFOGYOTT

Szerk.: Dr. Balázs Anna

 

Az angliai Nottinghamban olyan szakemberek, akik autista gyermekekkel és családjaikkal foglalkoznak, két kis könyvet írtak az autista gyermekek testvérei számára. Ezekből a könyvecskékből született ez a kötet. Az a célja, hogy segítséget nyújtson a gyerekeknek abban, hogy megértsék, és hogy másoknak is meg tudják magyarázni, mi a baj fogyatékos testvérükkel. Ajánljuk ezt a könyvet minden gyereknek, és a szülőknek, pedagógusoknak is.

Autista gyermekek testvérei

Autista gyermekek testvérei

Írta: Sandra Harris

Autizmus - Az elmélettől a gyakorlatig (1997, 2007)

Autizmus - Az elmélettől a gyakorlatig (1997, 2007)

Írta: Theo Peeters

 

Theo Peeters pszichológus az atwerpeni Opleidingscentrum Autism iagzagatója, a kiemelkedően jó színvonalú belga ellátás megszervezője, a szakember- és szülőképzés nemzetközileg elismert, szeretzett és nagyrabecsült személyisége. Ebben a rendkívüli, okos és méklyen emberi könyvben is különleges képességgel épít az olvasó saját élményeire, azért, hogy az autista személyek problémáinak valódi megértéséhez segítsen eljutni. Könyve mindazoknak szól, akik gyermekeik, tanítványaik, pácienseik érdekében mélyebben szeretnék megismerin az autizmus és az autista személy problémáját.

Autizmus: a kutatás és a klinikum közötti kétirányú kölcsönhatás

Autizmus: a kutatás és a klinikum közötti kétirányú kölcsönhatás

Szerző: Michael Rutter

 

„… a klinikai gyakorlat gyökeresen átalakult az elmúlt 50 év során és a kutatási eredményeknek döntő szerepük volt e változásokban.” „… nem csak egyirányú hatásról van szó. Számos kulcsfontosságú előrelépést éles szemű klinikai megfigyelések inspiráltak és a klinikai tapasztalat fényében több extravagáns kutatási hipotézist sikerült kiegyensúlyozottabban megformálni. Noha az alapvető kutatási és klinikai feladatok változatlanok maradnak, megvannak az eszközök arra, hogy elvégezzük ezeket a feladatokat – ha nem szalasztjuk el az alkalmakat erre, és kellő figyelemmel fordulunk a múlt tanulságai felé.”

Autizmussal élő gyermekek megismerése és tanítása

Autizmussal élő gyermekek megismerése és tanítása

Írta: Rita Jordan és Stuart Powell

 

A tartalomból:

  • Az autisztikus kontinuum és speciális nevelési szükségletek

  • A nevelés és a tanítás jellege

  • A fejlődés szociális és emocionális aspektusai

  • A kommunikáció fejlesztéseA nyelvfejlődés

  • A gondolkodás fejlődése… Viselkedésproblémák kezelése

  • Tantervi kérdések

  • Megfelelő oktatáshoz való jog

Autizmus - Felkészülés a felnőttkorra ELFOGYOTT

Autizmus - Felkészülés a felnőttkorra ELFOGYOTT

Írta: Patricia Howlin

 

Az autizmus mélyreható és gyakran megsemmisítő erejű, az egyén működésének szinte minden területét átható rendellenesség. Az érintett személyek többségének tanulási nehézségei is vannak. Jelentős részük – kb. 20%-uk – legalább átlagos intelligenciával rendelkezik. Az autista gyerekekről sokat tudunk, az autizmus felnőttkori kimeneteléről azonban – különösen a jobb képességű egyének esetében – eddig még viszonylag keveset írtak. Ez a könyv a felnőtt autisták szociális működésével, valamint oktatási és foglalkoztatási helyzetével kapcsolatos ismeretket tekinti át.

 

Autizmus társult értelmi sérüléssel

Autizmus társult értelmi sérüléssel

Szerző: Dr. Rita Jordan

Az autizmus bármilyen képességi szinten előfordulhat, de gyakran társul értelmi sérüléssel. Bár az autizmus és értelmi sérülés kettős problémájával élők csoportjának a legégetőbbek a szükségletei, mégis elhanyagoltak a speciális szükségletek felismerése és a hatékony megoldások kidolgozása, ismertsége szempontjából. Ez az időszerű és nagyon szükséges könyv különféle programok technikáit ötvözi és olyan fontos témákat fed le gyakorlati segítséget is nyújtva, mint a kettős diagnózis hatásai, jellemző viselkedés és fejlődés, szociális interakció elősegítése, oktatással kapcsolatos ellátás, a problémás viselkedés megértése, megelőzése és kezelése, szülők támogatása, szexualitás és a felnőttkorba való átmenet. A könyv felbecsülhetetlen értékű a szülők, a pedagógusok és gondozók és az őket segítő szakemberek számára, amikor evvel a rendkívüli csoporttal élnek és dolgoznak. Rita Jordan, aki az egyik legismertebb nemzetközi szaktekintély ezen a területen, egész élete folyamán autizmussal élő személyekkel foglalkozott, és az őket ellátó szakembereknek segített. Kezdetben, óvodában, többségi iskolában tanított, és egy fejlesztő csoportot, valamint játék könyvtárak indított el speciális igényű gyerekek számára. Itt találkozott először autizmussal és társult értelmi sérüléssel élő gyermekekkel, akik számára – amint rájött – az összes többi gyermek számára hatékony megközelítés nem volt megfelelő. Ez a tapasztalat indította el az egész pályáját meghatározó kutatást az autizmus megértése, és e gyerekek számára a hatékony munkamódszerek kifejlesztése érdekében.

Jelenleg Dr. Rita Jordan a Birminghami Egyetem Pedagógiai Karának professzora, a világon az első egyetemi szintű autizmusra specializált továbbképzés kialakítója és vezetője.

Ebben a könyvben megosztja felfogását az autizmusról és a leghatékonyabb módszereket ajánlja a kísérő problémák kezelésére.

 

 

Az autizmus spektrum zavarok TEACCH szemléletű megközelítése

Az autizmus spektrum zavarok TEACCH szemléletű megközelítése

Írta: G.B. Mesibov, V. Shea, E. Schopler

A TEACCH az autizmussal élő, és hasonló kommunikációs problémákkal küzdő gyermekek kezelésére és oktatására kialakított program, amely 30 éve támogatja az autizmus spektrum zavarral (ASD) élő embereket és családjaikat Észak-Karolinai állampolgárok ellátásán kívül az ország többi részében, sőt az egész világon a szolgáltatások modelljévé vált. A TEACCH megközelítés alapja, hogy a szülők és a szakemberek jobban megértsék az autizmust. Ez a megértési folyamat egy sor olyan intervenciós stratégiához vezetett, amelyek az egész világon biztosítják az osztálytermek, az otthonok, és a közösség alapú szolgáltatások megszervezésének szakmai hátterét.

Ennek a könyvnek a célja a TEACCH program sokoldalú leírása és magyarázata, annak a szemléletnek az alapján, hogy az autizmus neuropszichológiai rendellenesség, és hogy az intervenciós stratégiáknak szoros összefüggésben kell lenniük az autizmus neuropszichológiájával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokkal.

Eric Schopler, a TEACCH program megalapítója, 2006-ban meghalt. Ez az összefoglaló egyben az utolsó műve.

Babzsák Fejlesztő Program

Babzsák Fejlesztő Program

Írták: Az Autizmus Alapítvány Munkatársai

Szerkesztette: Őszi Tamásné

 

A tartalomból: Babzsák Fejlesztő Program (BFP) definíciója, célja, helye a szociális -kommunikációs készségek fejlesztésében; a foglalkozás legfontosabb jellemzői, fejlesztés lehetőségei… A foglalkozás megszervezése előkészítéstől a lebonyolításig… Játékgyűjtemény

Életmentő kézikönyv szülőknek

Életmentő kézikönyv szülőknek

Szerkesztette: Eric Schopler

 

Eric Schopler az autizmussal foglalkozó egyik legismertebb szakember. Megalapítója és vezetője volt az Észak-Karolinai TEACCH-programnak, úttörője a szakember-szülő kooperációra támaszkodó ellátásnak.

E könyv is a szülők és szakemberek kooperációjának gyümölcse: 350 anekdotát elemez és értelmes szakmai szempontból, amelyekben autisztikus spektrumzavarral élő gyermekek és fiatalok szülei számolnak be olyan viselkedésproblémák hatékony, egyéni megoldásáról, mint pl. az étkezési, alvási, szobatisztasági nehézségek, a kommunikáció zavarai, perszeveráció, azonossághoz való kényszeres ragaszkodás, vagy az agresszió. Ez a nagyon hasznos, ugyanakkor élvezetes, olykor izgalmas könyv igazi segítséget jelent majd az érintetteknek, és egyben ajánlom, mint súlyos problémák elméleti, módszertani megközelítésének, és megoldásának gazdag, konkrét és tanulságos tárházát, minden pedagógusnak és szülőnek, aki a tanítványok vagy gyermekek viselkedésével kapcsolatos problémákkal küzd.

Hogyan?

Hogyan?

Írta: Janoch Monika

Ha baj van, olykor lebénulunk, de gyakran próbálkozunk inkább. Igyekszünk megszüntetni, lecsökkenteni, ami nehézséget okoz. Ha autizmussal élő családtagunk, barátunk, tanulónk, kollégánk furcsa, zavaró vagy néha akár ijesztő viselkedéseivel találkozunk, a „szokásos” stratégiákkal próbálkozni gyakran nem célravezető. Az autizmusban ugyanis a dolgok nem „szokásosak” vagy „hétköznapiak”.  Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nehéz viselkedések mögött ne volna valamilyen kézzelfogható, megérthető ok. Ezt kell megkeresnünk, s ennek tudatában már sokkal inkább képesek vagyunk az autizmussal élő gyerekekkel és felnőttekkel együtt tenni azért, hogy a nem csak környezetük, de saját maguk számára is kihívást jelentő viselkedéseiket megelőzzük.

Miként tanítsuk az elme olvasását autizmussal élő gyermekeknek?

Miként tanítsuk az elme olvasását autizmussal élő gyermekeknek?

Szerzők: Patricia Howlin, Simon Baron-Cohen, Julie Hadwin

 

A tartalomból: A kalauz háttere és céljai, kísérletek és fejlesztések, módszerek korlátai… Az elme olvasás szerepe… Az érzelmek tanítása…Az információs állapotok tanítása… A minthajáték fejlesztése… A jövő céljai…

bottom of page