top of page
Saját kiadványaink

Autista a testvérem! ELFOGYOTT

2100 Ft

Szerk.: Dr. Balázs Anna

 

Az angliai Nottinghamban olyan szakemberek, akik autista gyermekekkel és családjaikkal foglalkoznak, két kis könyvet írtak az autista gyermekek testvérei számára. Ezekből a könyvecskékből született ez a kötet. Az a célja, hogy segítséget nyújtson a gyerekeknek abban, hogy megértsék, és hogy másoknak is meg tudják magyarázni, mi a baj fogyatékos testvérükkel. Ajánljuk ezt a könyvet minden gyereknek, és a szülőknek, pedagógusoknak is.

Autista gyermekek testvérei

Útmutató családok számára

3465 Ft

Írta: Sandra Harris

Autizmus - Az elmélettől a gyakorlatig (1997, 2007)

3780 Ft

Írta: Theo Peeters

 

Theo Peeters pszichológus az atwerpeni Opleidingscentrum Autism iagzagatója, a kiemelkedően jó színvonalú belga ellátás megszervezője, a szakember- és szülőképzés nemzetközileg elismert, szeretzett és nagyrabecsült személyisége. Ebben a rendkívüli, okos és méklyen emberi könyvben is különleges képességgel épít az olvasó saját élményeire, azért, hogy az autista személyek problémáinak valódi megértéséhez segítsen eljutni. Könyve mindazoknak szól, akik gyermekeik, tanítványaik, pácienseik érdekében mélyebben szeretnék megismerin az autizmus és az autista személy problémáját.

Autizmus: a kutatás és a klinikum közötti kétirányú kölcsönhatás

2100 Ft

Szerző: Michael Rutter

 

„… a klinikai gyakorlat gyökeresen átalakult az elmúlt 50 év során és a kutatási eredményeknek döntő szerepük volt e változásokban.” „… nem csak egyirányú hatásról van szó. Számos kulcsfontosságú előrelépést éles szemű klinikai megfigyelések inspiráltak és a klinikai tapasztalat fényében több extravagáns kutatási hipotézist sikerült kiegyensúlyozottabban megformálni. Noha az alapvető kutatási és klinikai feladatok változatlanok maradnak, megvannak az eszközök arra, hogy elvégezzük ezeket a feladatokat – ha nem szalasztjuk el az alkalmakat erre, és kellő figyelemmel fordulunk a múlt tanulságai felé.”

Autizmussal élő gyermekek megismerése és tanítása

3780 Ft

Írta: Rita Jordan és Stuart Powell

 

A tartalomból:

 • Az autisztikus kontinuum és speciális nevelési szükségletek

 • A nevelés és a tanítás jellege

 • A fejlődés szociális és emocionális aspektusai

 • A kommunikáció fejlesztéseA nyelvfejlődés

 • A gondolkodás fejlődése… Viselkedésproblémák kezelése

 • Tantervi kérdések

 • Megfelelő oktatáshoz való jog

Autizmus - Felkészülés a felnőttkorra ELFOGYOTT

3465 Ft

Írta: Patricia Howlin

 

Az autizmus mélyreható és gyakran megsemmisítő erejű, az egyén működésének szinte minden területét átható rendellenesség. Az érintett személyek többségének tanulási nehézségei is vannak. Jelentős részük – kb. 20%-uk – legalább átlagos intelligenciával rendelkezik. Az autista gyerekekről sokat tudunk, az autizmus felnőttkori kimeneteléről azonban – különösen a jobb képességű egyének esetében – eddig még viszonylag keveset írtak. Ez a könyv a felnőtt autisták szociális működésével, valamint oktatási és foglalkoztatási helyzetével kapcsolatos ismeretket tekinti át.

 

Autizmus társult értelmi sérüléssel

5355 Ft

Szerző: Dr. Rita Jordan

Az autizmus bármilyen képességi szinten előfordulhat, de gyakran társul értelmi sérüléssel. Bár az autizmus és értelmi sérülés kettős problémájával élők csoportjának a legégetőbbek a szükségletei, mégis elhanyagoltak a speciális szükségletek felismerése és a hatékony megoldások kidolgozása, ismertsége szempontjából. Ez az időszerű és nagyon szükséges könyv különféle programok technikáit ötvözi és olyan fontos témákat fed le gyakorlati segítséget is nyújtva, mint a kettős diagnózis hatásai, jellemző viselkedés és fejlődés, szociális interakció elősegítése, oktatással kapcsolatos ellátás, a problémás viselkedés megértése, megelőzése és kezelése, szülők támogatása, szexualitás és a felnőttkorba való átmenet. A könyv felbecsülhetetlen értékű a szülők, a pedagógusok és gondozók és az őket segítő szakemberek számára, amikor evvel a rendkívüli csoporttal élnek és dolgoznak. Rita Jordan, aki az egyik legismertebb nemzetközi szaktekintély ezen a területen, egész élete folyamán autizmussal élő személyekkel foglalkozott, és az őket ellátó szakembereknek segített. Kezdetben, óvodában, többségi iskolában tanított, és egy fejlesztő csoportot, valamint játék könyvtárak indított el speciális igényű gyerekek számára. Itt találkozott először autizmussal és társult értelmi sérüléssel élő gyermekekkel, akik számára – amint rájött – az összes többi gyermek számára hatékony megközelítés nem volt megfelelő. Ez a tapasztalat indította el az egész pályáját meghatározó kutatást az autizmus megértése, és e gyerekek számára a hatékony munkamódszerek kifejlesztése érdekében.

Jelenleg Dr. Rita Jordan a Birminghami Egyetem Pedagógiai Karának professzora, a világon az első egyetemi szintű autizmusra specializált továbbképzés kialakítója és vezetője.

Ebben a könyvben megosztja felfogását az autizmusról és a leghatékonyabb módszereket ajánlja a kísérő problémák kezelésére.

 

 

Az autizmus spektrum zavarok TEACCH szemléletű megközelítése

5460 Ft

Írta: G.B. Mesibov, V. Shea, E. Schopler

A TEACCH az autizmussal élő, és hasonló kommunikációs problémákkal küzdő gyermekek kezelésére és oktatására kialakított program, amely 30 éve támogatja az autizmus spektrum zavarral (ASD) élő embereket és családjaikat Észak-Karolinai állampolgárok ellátásán kívül az ország többi részében, sőt az egész világon a szolgáltatások modelljévé vált. A TEACCH megközelítés alapja, hogy a szülők és a szakemberek jobban megértsék az autizmust. Ez a megértési folyamat egy sor olyan intervenciós stratégiához vezetett, amelyek az egész világon biztosítják az osztálytermek, az otthonok, és a közösség alapú szolgáltatások megszervezésének szakmai hátterét.

Ennek a könyvnek a célja a TEACCH program sokoldalú leírása és magyarázata, annak a szemléletnek az alapján, hogy az autizmus neuropszichológiai rendellenesség, és hogy az intervenciós stratégiáknak szoros összefüggésben kell lenniük az autizmus neuropszichológiájával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokkal.

Eric Schopler, a TEACCH program megalapítója, 2006-ban meghalt. Ez az összefoglaló egyben az utolsó műve.

Babzsák Fejlesztő Program

Útmutató és feladatgyűjtemény autizmus -specifikus kiscsoportos szociális - kommunikációs fejlesztő foglalkozásokhoz

2625 Ft

Írták: Az Autizmus Alapítvány Munkatársai

Szerkesztette: Őszi Tamásné

 

A tartalomból: Babzsák Fejlesztő Program (BFP) definíciója, célja, helye a szociális -kommunikációs készségek fejlesztésében; a foglalkozás legfontosabb jellemzői, fejlesztés lehetőségei… A foglalkozás megszervezése előkészítéstől a lebonyolításig… Játékgyűjtemény

Életmentő kézikönyv szülőknek

krízishelyzetek megoldásához autizmusban és hasonló állapotokban

3150 Ft

Szerkesztette: Eric Schopler

 

Eric Schopler az autizmussal foglalkozó egyik legismertebb szakember. Megalapítója és vezetője volt az Észak-Karolinai TEACCH-programnak, úttörője a szakember-szülő kooperációra támaszkodó ellátásnak.

E könyv is a szülők és szakemberek kooperációjának gyümölcse: 350 anekdotát elemez és értelmes szakmai szempontból, amelyekben autisztikus spektrumzavarral élő gyermekek és fiatalok szülei számolnak be olyan viselkedésproblémák hatékony, egyéni megoldásáról, mint pl. az étkezési, alvási, szobatisztasági nehézségek, a kommunikáció zavarai, perszeveráció, azonossághoz való kényszeres ragaszkodás, vagy az agresszió. Ez a nagyon hasznos, ugyanakkor élvezetes, olykor izgalmas könyv igazi segítséget jelent majd az érintetteknek, és egyben ajánlom, mint súlyos problémák elméleti, módszertani megközelítésének, és megoldásának gazdag, konkrét és tanulságos tárházát, minden pedagógusnak és szülőnek, aki a tanítványok vagy gyermekek viselkedésével kapcsolatos problémákkal küzd.

Hogyan?

Útmutató füzet autizmussal élő emberek problémás viselkedéseinek értelmezéséhez, megváltoztatásához.

1575 Ft

Írta: Janoch Monika

Ha baj van, olykor lebénulunk, de gyakran próbálkozunk inkább. Igyekszünk megszüntetni, lecsökkenteni, ami nehézséget okoz. Ha autizmussal élő családtagunk, barátunk, tanulónk, kollégánk furcsa, zavaró vagy néha akár ijesztő viselkedéseivel találkozunk, a „szokásos” stratégiákkal próbálkozni gyakran nem célravezető. Az autizmusban ugyanis a dolgok nem „szokásosak” vagy „hétköznapiak”.  Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nehéz viselkedések mögött ne volna valamilyen kézzelfogható, megérthető ok. Ezt kell megkeresnünk, s ennek tudatában már sokkal inkább képesek vagyunk az autizmussal élő gyerekekkel és felnőttekkel együtt tenni azért, hogy a nem csak környezetük, de saját maguk számára is kihívást jelentő viselkedéseiket megelőzzük.

Miként tanítsuk az elme olvasását autizmussal élő gyermekeknek?

Gyakorlati kalauz tanároknak és szülőknek

3780 Ft

Szerzők: Patricia Howlin, Simon Baron-Cohen, Julie Hadwin

 

A tartalomból: A kalauz háttere és céljai, kísérletek és fejlesztések, módszerek korlátai… Az elme olvasás szerepe… Az érzelmek tanítása…Az információs állapotok tanítása… A minthajáték fejlesztése… A jövő céljai…

Problémás viselkedések megelőzése és kezelése autizmus spektrum zavarokban

3675 Ft

Írta: Janoch Monika

 

Világos, tömör, nagyon hasznos, és érdekes is, különösen, h a az olvasó saját problémáit ismeri föl benne, sőt, maga is használni szeretné ezt az alapvető módszert, mint szülő, vagy mint szakember, de nincs ideje, ereje, módja sok és terjedelmes szakirodalom áttanulmányozására.

Nem csak autizmusban! A problémát okozó viselkedésekről és kezelésükről írtak aspergeri típus, jó értelmi képességek vagy értelmi fogyatékosság, magatartászavarok eseteiben éppúgy segítenek, mint az egészséges gyermekek nevelése során.

Jó olvasást, gondolkodást, sikeres felhasználást!

Balázs Anna

Szociális történetek II.

3780 Ft

Írta: Kiss Gyöngyi, Tóth Katalin, Vígh Katalin

Tedd-Nézd-Hallgasd-Mondd

Szociális és kommunikációs intervenció autizmussal élő gyermekek számára

5985 Ft

Írta: K.A. Quill

Viselkedés problémák és autizmus spektrum zavarok

értelmezések és stratégiák a változtatásra

4620 Ft

Írta: John Clements és Ewa Zarkowska (2007)
 

„Viselkedési gondok és autizmus spektrum zavarok: értelmezések és stratégiák a változtatásra” átfogó és gyakorlati beszámoló azokról a problémákról és megoldásaikról, amelyeket autizmussal élő gyermekek és felnőttek más embereknek, és olyakor magunknak is komoly aggodalmat és nehézségeket okozó viselkedése vált ki.

A szerzők olyan szükségletek sorát azonosítják, melyek a gondot okozó veselkedéseken keresztül kifejeződhetnek, és a szükségleteket és viselkedéseket megcélzó, kiterjed kutatásokon és a szerzők saját klinikai tapasztalatain alapuló stratégiákat ajánlanak. Részletesen elemzik az autizmussal élők speciális szükségleteinek minden aspektusát. Bemutatják a szükségletek kezelésének általános alapelveit, és területenként specifikus áttekintést nyújtanak a lehetséges megoldásokról, az „ötletek és tanácsok” címszó alatt. A mellékletekben a viselkedésproblémák oki tényezőinek azonosításához, a támogató szolgáltatások nyújtotta ellátás minőségének biztosításához kapunk tanácsokat. Ez a könyv alapvető olvasmány lesz mindazoknak, akik autizmussal élő személyekkel élnek, vagy dolgoznak.

Please reload

Egy valódi ember

A kívülálló élete

3600 Ft

Írta: Gunilla Gerland

 

Gunilla Gerland már kisgyermekkorától érezte, megszenvedte, hogy más, mint a család többi tagja. Viselkedését, érzéseit, reakcióit, félelmeit nem tudta kontrollálni, állandó értetlenségben, szidásban, elutasításban volt része, és nem értette, miért nem értik, miért olyan dühösek rá. Hiába küzdött, hogy beilleszkedjen, úgy működjön, mint mások, mint „egy valódi ember”. Húszas éveiben találkozott Christopher Gillberg professzorral, és ekkor tudta meg problémáinak okát: az autizmus egyik formájában, Asperger szindrómában szenved. Megnyugtatta és megerősítette a tudat, hogy nem hibás, hogy másságának biológiai oka van. Önéletrajzi remekmű, amely a családoknak, a szakembereknek a megértés, belátás, felismerés élményét, és értékes segítséget is nyújt.

Mama, ez itt ember vagy állat?

Könyv az autizmusról

2415 Ft

Írta: Hilde de Clercq

 

Ez a könyv egy anya tapasztalatait és eredeti gondolatait mutatja be a „részleteken keresztül történő gondolkodásról”, amellyel „mindig képes vagyok magyarázni fiam autizmusát.”…

„Thomasszal való kapcsolatom mélyen és erősen meghatározta az életemet, és a gondolkodásomat. Ő megajándékozott engem egy rejtvénnyel, majd együtt megfejtettük azt. A közös életünkből következő tapasztalat a kulcs ehhez a könyvhöz. Igazából ezt a könyvet Thomas Könyvének kellene hívni…” – Hilde de Clercq (Thomas édesanyja)

Please reload

A Kapocs Könyvkiadó által forgalmazott könyvek

Egyéb kiadványok

Leszek én a hangod...

2490 Ft

Írta: Z. Kiss Adrienn

Z. Kiss Adrienn családi történeteket oszt meg velünk, miközben egy nagyon modern szemlélet hírnöke: bár nem tagadja, hogy a hétköznapok sok megoldandó feladatot adnak egy olyan családban, ahol az együttélést a többféle idegrendszeri működésből adódó eltérő igények összehangolása határozza meg, mégis hitelesen hordozza az üzenetet, hogy az elfogadás harmóniát teremt. Az ide vezető út nem az autista családtag megváltoztatása, hanem a család minden tagjának a lehetőségeihez mért alkalmazkodása.

A csodálatos 5-pontos skála

2500 Ft

Írta: Kari Dunn Buron - Mitzi Curtis

A könyv nem csupán az autizmussal élő gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek segítő szülők és szakemberek számára nyújt különlegesen egyszerű támogatást a mindennapi nehéz helyzetek, a problematikus viselkedés rendezéséhez. Olyan autizmus-barát rendszert ajánl, amivel egyértelművé tehetők és taníthatók a nehezen érthető érzelmek, az általuk kialakuló viselkedésproblémák következményi és a feszült helyzetekben lehetséges megoldások, az elkerüléshez szükséges kommunikáció. Ez a nagyon gyakorlatias módszer a már jól ismert vizuális szimbólumok használatával az önismeret, önszabályozás, önállóság fejlesztésével az autizmussal élő ember mindenkori beilleszkedését segíti különböző élethelyzeteiben:  a családban, az iskolában, az utcán, lakóotthonban…

Együttműködésre hívja az érintett szereplőket a mindennapi nevelésben: a fejlesztő terápiában, feladathelyzetekben és szabadidőben egyaránt. A könyv kiváló ötletekkel szolgál a viselkedésrendezési stratégiák kialakításához akkor is, ha kicsi még a gyermek és nem tud beszélni, de akkor is, ha jó tanuló, kiválóak a nyelvi készségei, sőt akkor is ha nem az autizmus áll a sajátos indulatkezelési nehézségei mögött.

A harag megértése

2500 Ft

Írta: Andrew Powell

Aki autizmussal érintett családban él, tanúsíthatja, az autista gyerekeknek több mindennel kell megbirkóznia. Sok, autizmusban érintett családban fordulnak elő dühkitörések és "cirkuszok". Ez a könyv az autizmus spektrumon élő gyerekek szüleit és gondozóit célozza meg. Elemzi a harag lehetséges okait, és praktikus tanácsokat ad abban, hogyan segíthetik a gyerekeket a "kiakadások" átvészelésében, az érzéseik irányításában.

Az Asperger szindróma kézikönyve

4980 Ft

Írta: Tony Attwood

Tony Attwood az Asperger-szindróma – avagy a magasan funkcionáló autizmus – egyik legnagyobb szakértője. Különös gyerekek című kötete volt az első, szélesebb közönségnek szóló, magyar nyelven is megjelent munka erről a tünetegyüttesről. Mostani, a teljesség igényével készült könyvében megtalálható mindaz, amit az Asperger-szindrómáról jelenleg tudunk. Attwood évtizedeken át felhalmozott klinikai tapasztalata, s a szakzsargontól lehetőleg tartózkodó, olvasmányos stílusa lehetővé teszi, hogy széles olvasóközönséghez szólhasson: magukhoz az érintettekhez, a hozzátartozóikhoz, pedagógusokhoz, valamint pszichológus, pszichiáter szakemberekhez is. A kötetben esettanulmányok és praktikus tanácsok sora segíti, hogy az érintettek megsokszorozhassák erejüket, s a lehető legjobban kihasználhassák (korántsem lebecsülendő) képességeiket a teljes és örömteli élet érdekében.

Az autizmus kézikönyve

Amit minden szülőnek, családtagnak és tanárnak tudnia kell

8000 Ft

Szerk.: Fred R. Volkmar, Lisa A. Wiesner

Az autizmus elméleti és gyakorlati kérdéseinek átfogó ismertetését írták meg a szerzők kifejezetten azzal a szándékkal, hogy az érintett szülők, családtagok és nem utolsó sorban pedagógusok számára  adjanak fogódzót a mindennapi problémák megoldásában. A kötetben közérthetően és könnyen áttekinthetően szólnak az autizmusról a fogalom meghatározásától a diagnózison keresztül az esetleges gyógyszeres kezelésig mindenről, ami az érintettek számára fontos lehet, így például:

- az autizmus és a kapcsolódó autizmus spektrumzavarok, mint pl. az Asperger-szindróma háttere

- megbízható szűrési feltételek autizmusra

- gyakorlati információk a kiegészítő és alternatív terápiákról

- tanácsok a helyes oktatási programok kialakításához

- életkorspecifikus problémák kezelése

Az autizmus, mint kontextus vakság - ELFOGYOTT

3990 Ft

Írta: Peter Vermeulen

Peter Vermeulen a leuveni egyetemen (Belgium) pszichológusi és pedagógusi diplomát szerzett, 25 éve dolgozik autizmussal élőkkel és családjaikkal. Az Autisme Centraal társigazgatója, nemzetközileg elismert oktató és keresett előadó. Eddig számos publikációja mellett 15 könyve jelent meg, magyarul most olvashatjuk első ízben.

Az agykutatás egyre sokasodó eredményei ellenére még mindig nem értjük, hogyan működik agyunk, még kevésbé ismerjük egy autisztikus agy működését. Eközben az autizmussal élők rendkívüli nehézséggel szembesülnek, és meglévő képességeiket nem, vagy csak alig tudják kibontakoztatni. Peter Vermeulen szerint az autizmus kutatásának fókuszában még mindig a viselkedés van, az azt kiváltó okok keresése helyett. Könyvében rengeteg példával illusztrálva, hétköznapi fogalmakkal magyarázza az autisták látszólagos érzéketlensége és az adott szituáció közti kapcsolatot. A gyakran humoros történeteken keresztül vizsgálja a kontextus összefüggését az észleléssel, a szociális interakcióval, a kommunikációval és a tudással. A könyv legfontosabb megállapítása, hogy ezeken a területeken vitális fontosságú a kontextusvakság csökkentése ahhoz, hogy az autizmussal élők sikeres életet élhessenek.

Vermeulen könyve az Egyesült Államokban számos díjat nyert el.

Az autizmusellátás helyes gyakorlata

Autizmus-Boldogság-Jólét

2500 Ft

szerk. Glenys Jones, Elisabeth Hurley

 

Jelen kötet a GAP (Good Autism Practice - Az autizmusellátás helyes gyakorlat) című folyóirat kiegészítéseként született. Olvasását elsősorban autizmus-spektrumzavarral, vagy más fogyatékossággal élő személyekkel foglalkozó szakembereknek, illetve szülőknek ajánljuk, hogy a pozitív pszichológia szemléletével gazdagodjon rálátásuk gondozottjaik, családtagjaik segítésére.

Hogyan játsszunk és tanuljunk autista gyerekekkel ELFOGYOTT

Ötletek, tapasztalatok szülőknek, nevelőknek

3590 Ft

Írta: Julia Moor

Gyermekünk – bár autista – elsősorban gyermek, saját vágyakkal és álmokkal. Talán másképpen használja a játékait, talán szokatlan tárgyakban leli örömét, de ő is szeret játszani, és nekünk, szülőknek is adott a vele töltött örömteli együttlét lehetősége. Ez a könyv nagyszerű, mert autista gyerekünket is és minket (szülőket, gondozókat) is visszavezet a játékhoz. Miközben megtanulunk játszani a kicsivel, megtanuljuk az ő világát belülről látni, ami igen nagy segítség lehet a számára. Emellett sok hasznos gyakorlati tanácsot, ötletet is kapunk a szerzőtől, aki maga is autista gyermeket nevel.

Szilvásy Zsuzsanna elnök

Autisták Országos Szövetsége

Különös gyerekek

Kalauz az Asperger szindrómáról szülőknek és nevelőknek

2290 Ft

Írta: Tony Attwood

 

Olyan különös ez a gyerek! Közömbös az iránt, amiért a többség lelkesedik, hidegen hagyják a korosztályát jellemző hobbik, ugyanakkor elsöprő lelkesedéssel merül el a saját fura kedvtelésében. Sehogy sem érti, hogy miért kell udvariasnak lenni olyasvalakivel is, akit nem kedvel, miért nem mondhatunk ki mindig mindent úgy, ahogy azt érezzük. Ez a különös, magának való gyerek akkor is tanácstalanul áll, amikor családtagjai azt mondják, hogy ő is kimutathatná az irántuk érzett szeretetét. Egyszerűen nem éri, mit is kívánnak tőle. Egy szó, mint száz, nem könnyű vele, holott bizonyos dolgokban nagyon tehetséges is lehet. E jellemzők sokszor arra utalnak, hogy a gyermek (nagyobb részt fiúk) az Asperger szindróma tünet együttesét mutatja. Az első leírójáról elnevezett viselkedési zavar lényege tehát az, hogy az érintett gyermek közönyösnek, tapintatlannak, érzelemmentesnek tűnik, mivel azt a viselkedést, reagálási módot és empátiát, melyet kortársai szinte észrevétlenül sajátítanak el, neki speciális tréninggel, tanulással kell begyakorolnia. Szüksége van tehát a szülő és a pedagógus megértő támogatására, segítségére, annak érdekében, hogy egyre sikeresebb legyen társas kapcsolataiban. Könyvünkben a téma egyik legismertebb szakértője adja közre ez irányú tapasztalatait.

Ö.T.V.E.N - ÁTMENETILEG NEM RENDELHETŐ

Önismeret, Társas Viselkedés és Egészségnevelés

22000 Ft

Szerzők: Fiona Speirs, Elaine Draper

 

A kötet tanterv, tananyag, oktatási segédeszköz és munkafüzet egyben.

Témái:

 • Én és a külsőm

 • Én és a személyiségem 

 • Én és a testem 

 • Én és az érzelmeim

 • Én és a viselkedésem

 • Én és a kapcsolataim

 • Én és a nemiségem

 • A biztonságom és az egészségem megőrzése

 • Én és mások – Különbözőségek

 • Én és mások – Autizmus

 • Én és az önállóságom.

Szexualitás és autizmus

2500 Ft

Szerző: Wendy Lawson

 

A kötet egyszerű nyelvezettel, olyan mindennapi kérdésekre keresi a választ, mint „Az autizmussal élő emberek is megélik a szexuális vágyat?” „Flört – hogy az ördögbe kell ezt csinálni?” „Be kell, hogy vonjak másokat a szexuális életem részleteibe, vagy megtarthatom azokat magamnak?” „Hogyan mondjam el, ha a párkapcsolatomnak vége?”. Érintetteknek, szakembereknek egyaránt javasolt olvasmány!

Szobatisztaság és Autizmus

2990 Ft

Írta: Dr. Eve Fleming és Lorraine MacAlister

"A könyv a szobatisztaság tanításának több évtizedes fejlesztői tapasztalatra épülő komplex szakmai összefoglalója. Alapvető állítása, hogy sok olyan autizmussal élő és más okból sajátos fejlődésű gyereknél, fiatalnál és felnőtt személynél is elérhető ez a készség, akiknél a célért már egy ideje úgy gondolják, hogy nem tudnak tenni semmit, akikről ebből a szempontból lemondtak."

Tükörintegráció - ELFOGYOTT

Integrált autista óvodások felkészítése az iskolára

3990 Ft

Írta: Jelencsics Beáta

 

A kiadvány hiánypótló jellegű és óriási segítséget nyújthat azoknak a szülőknek és szakembereknek, akik szeretnének gyakorlati példákat megismerni  az óvodai együttnevelés és az óvodából az általános iskolába való átmenet támogatására, ezért ajánljuk minél szélesebb körű alkalmazását.

Please reload

bottom of page