top of page

Az Általános Iskolába történő jelentkezés feltételei

Iskolánk autizmussal élő gyermekek specifikus nevelésére-oktatására specializálódott, 8 évfolyamos gyógypedagógiai iskola. A tanulók számára egyéni felmérésen alapuló egyénre szabott, sérülés-specifikus ellátást nyújtó intézmény jelent megnyugtató megoldást gyermekük fejlesztésében. Az intézmény felvételit nem tarthat. Az intézmény elsősorban budapesti, esetenként pest megyei gyermekeket vesz fel, kijelölt körzete nincsen. A felvételi folyamat kapcsán lehetőséget biztosítunk az érdeklődő családok számára iskolánk megtekintésére, a személyes találkozásra, ismerkedésre.

 

Üres férőhelyekre jelentkezők esetében a következő eljárást követjük:

a.) szükséges az illetékes Szakértői Bizottság véleménye és az autizmus spektrum zavar diagnózis,

b.) az Autizmus Alapítvány Ambulanciájának vizsgálata, a gyermek gondozásba vétele és az Ambulancia szakmai véleménye azzal kapcsolatban, hogy a gyermek számára intézményünk megfelelő,

c.) leendő elsős esetében a szülő a beiratkozás évében írásban jelezte kérését.

 

Amennyiben a c., pont szerinti jelentkezések meghaladják a felvehetők számát, a fennmaradó helyek betöltéséről a jelentkezésben megfogalmazott indokok alapján a tantestület és az igazgató dönt pedagógiai szempontok alapján.

A felvett tanulók osztályba/csoportba való beosztásáról – a tantestület véleményének kikérésével – az igazgató dönt autizmus-specifikus pedagógiai szempontok alapján.

A szülői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe vesszük. Kérésüket a beiratkozáskor rögzítjük.

 

Az átvétel szabályai:

A hozzánk átjelentkező tanulók felvételekor az alábbi szempontokat mérlegeljük: beilleszthető-e a tanuló meglévő osztályainkba, csoportjainkba, a gyermek egyéni szükségletei, az Autizmus Alapítvány Ambulanciájának véleménye, a szakértői bizottság véleményének tartalma, a család kérése, szempontjai. Az átjelentkezni kívánó tanuló szüleivel folytatott interjú alapján, valamint egyéni felméréssel győződünk meg arról, hogy intézményünkben szükségleteinek megfelelően ellátható a gyermek. Az átvételről az igazgató autizmus-specifikus pedagógiai szempontok alapján a tantestület véleményének kikérésével dönt.

bottom of page