top of page

Információk az Alapítványról

Az Autizmus Alapítvány

A közhasznú Autizmus Alapítvány 1989 óta működik folyamatosan, országos hatáskörrel, fő célja, hogy a teljes autizmus spektrumot lefedve, olyan világszínvonalú eljárásokat adaptáljon, dolgozzon ki és terjesszen el, amelyek a diagnosztikus folyamattól kezdődően a felnőttkori terápiáig lehetővé teszik a szakszerű ellátást, illetve, hogy olyan naprakész, tudományos kutatásokon alapuló tudást közvetítsen, mely hozzájárul az autizmussal élő emberek szükségleteinek mélyebb megértéséhez.

 

Az Autizmus Alapítvány egyedülálló sajátossága, hogy Módszertani Központja integrálja az oktatásügy, az egészségügy, illetve a szociális területen működő, közvetlenül az érintettek és családjaik számára ellátást nyújtó intézmények munkáját és az ezekre épülő képzéseket, módszertani fejlesztéseket és kutatásokat.

 

Közvetlen szolgáltatásai életkori határ nélkül, a minél korábbi diagnózistól a felnőttkori szolgáltatásokig, a terápiáig, oktatásig, gondozásig terjednek az autizmus teljes spektrumán és ezek tapasztalatait folyamatosan beépítjük szakmai munkánkba és a képzésekbe, módszertani fejlesztésekbe és szakmai dokumentumokba, illetve a szakmai információkat országos szakmai hálózatunkban is terjesztjük.

Működés

Szabályzatok

Alapdokumentumok

bottom of page