top of page

A Felnőtt Csoport felvételi információi

A nappali ellátást nyújtó szociális ellátás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. 
A kérelmet formanyomtatványon írásban, az intézmény vezetőjének címezve kell beadni. 
Az intézményvezető elrendeli az egyszerűsített előgondozást, mely előre egyeztetett időpontban a kérelmező lakhelyén történik. 

A felvételről az intézmény vezetője dönt, melyről írásban tájékoztatja az igénylőt.

 

Az ellátás igénybe vételének feltételei:

  • Az Autizmus Alapítvány Ambulanciáján történt diagnosztikus vizsgálat, gondozás.

  • Az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a Megállapodást elfogadja, aláírja.

  • Az ellátást igénybevevő a Házirendet szóban és írásban megismeri, és a benne foglaltakat elfogadja. Házirendünket <ide> kattintva olvashatja.

bottom of page