top of page

Itt találja azoknak a jogszabályoknak a linkjeit, melyek hazánkban a felnőttek nappali ellátást nyújtó intézmények működését szabályozzák.

 

1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV

1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000001.SCM

9/1999 (XI.24.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900009.SCM

bottom of page