top of page

Kedves, pedagógiai véleményt készítő Kollégák!

 

Diagnosztikus és gondozási feladatainkat nagymértékben segítik azok a vélemények, amelyek az adott gyermekeket rendszeresen gondozó, tanító, fejlesztő kollégáinktól érkeznek. Minden esetben a szülőkön keresztül jelezzük, ha szükségünk van egy gyermekről szóló pedagógiai véleményre.

Kérjük, hogy az alább megadott szempontok alapján, lehetőség szerint a vizsgálat időpontjáig írják meg a pedagógiai véleményt. A véleményt a szülők kezébe adva, számukra is hozzáférhető, elolvasható formában juttassák el hozzánk. Ha a gyermek gondozásunkba kerül, mi is igyekezni fogunk Önnek felmerülő problémáiban szakmai segítséget nyújtani. (<<letölthető szempontsor>>)

 

Köszönjük segítségüket!
 

Ambulanciánk szakemberei

 

 

Szempontok a pedagógiai vélemény összeállításához

 

Általános információk

A gyermek neve.

Intézmény pontos neve, címe; a jellemzés időpontja.

Mióta jár a gyermek a csoportba, mennyi időt tölt ott? Hányadik osztályba jár és/vagy a tanterv melyik osztályfokánál tart? Amennyiben iskolás: milyen tanterv szerint oktatják?

Az intézményben részesül-e valamilyen egyéni vagy kiscsoportos fejlesztésben (miben, milyen rendszerességgel és óraszámban)?

Mi az összbenyomása a gyermekről? Mit tart a legfontosabbnak vele kapcsolatban?

 

Társas viselkedés

Csoporttársaihoz viszonyítva hogyan, mennyi idő alatt fogadta el, illetve tartja-e a csoport szokásait, szabályait? Elfogadták-e őt csoporttársai? Milyen a társaival, pedagógusaival, idegenekkel való kapcsolata? Hogyan, kivel, milyen formában, milyen céllal kezdeményez kapcsolatot? Hogyan, milyen témáról kezdeményez beszélgetést? Hogyan reagál arra, ha hozzá közeledik valaki (idegen/ismerős)? A csoportban van-e barátja (hány? mi köti őket össze?)? Bekapcsolódik-e, bevonható-e csoportos tevékenységbe (milyen típusúakba), esetleg kezdeményez-e közös játékot (ha igen, mit?). Helyesen alkalmazza-e a játék szabályait? Kötetlen helyzetben (pl. szünetek, udvaridő, szabad játékhelyzetek) mivel foglalja el magát, mivel foglalkozik a legszívesebben? Milyen problémák, furcsaságok fordulnak elő viselkedésében?

 

Beszéd, beszédértés, kommunikáció

Hogyan beszél? Beszédében elfordul-e halandzsa, ismételgetés, személyes névmás-, személyragcsere vagy egyéb furcsaság? Történeteket, olvasmányokat követi-e, lényegüket képes-e önállóan kiemelni? Igényeit, kívánságait milyen formában jelzi? A közös tevékenységekben frontális instrukciókkal irányítható-e? Ha nem beszél, hogyan fejezi ki magát?

 

Értelmi képességek, tájékozódás, érdeklődés

Tájékozódik-e korának megfelelő szinten térben és időben? Érdekli-e őt jobban valamelyik foglalkozás, téma, mint a többi? Ezekben a témákban milyen teljesítményt nyújt (magához képest, kortársaihoz képest)? Van-e olyan foglalkozás, amelyiken feltűnően jól, vagy rosszul teljesít? Milyen okok játszhatnak szerepet ebben? Milyen területen, formában jellemző leginkább önálló játéktevékenység? Feladathelyzetet elfogadja-e, milyen körülmények között? Összességében milyennek értékeli a gyermek értelmi képességeit?

 

Jutalmazhatóság

Mivel jutalmazható leginkább (szociális, tárgyi, egyéb)? Hogyan vehető rá tevékenységváltásra, általa kevésbé kedvelt tevékenységek elvégzésére, kérések teljesítésére?

 

Érzelmi reakciók

Mi okoz a gyermeknek örömet, bánatot? Bánat, fájdalom esetén igényel-e vigasztalást, mit tesz ilyenkor, hogyan lehet megnyugtatni? Ő maga nyújt-e vigaszt hasonló helyzetben másoknak (pl. hogyan reagál egy kortárs sírására). Mennyire jól érti, illetve alkalmazza a mimikát és a gesztusokat? Mennyire ismerhető fel a gyermek aktuális hangulata? Élményeit elmeséli-e? Számára érdekes játékra felhívja-e mások figyelmét? Hogyan fogadja a változásokat (személyek, tárgyak, napirend, stb.)? Vannak-e indokolatlannak tűnő érzelmi megnyilvánulásai, megalapozatlan félelmei?

 

Észlelés

Tapasztalt-e szélsőséges vagy furcsa reakciókat egyes hallási, vizuális, tapintási, ízlelési, szaglásos ingerekre (mire)?

 

Mozgás

Milyen színvonalú nagymozgása, finommozgása? Tapasztalt-e furcsaságokat ezen a területen? Vannak-e ismétlődő, sztereotip mozgásai, ha igen, milyen helyzetben jelentkeznek?

 

Önkiszolgálás

Étkezés, öltözködés (pl. időjárásnak megfelel-e), vécéhasználat, stb.

 

bottom of page