top of page

Egyéb szakmai tevékenységeink

Módszertani fejlesztés

Intézményünk 2014 februárjától részt vett a TÁMOP 5.4.11 Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával című kiemelt projektjében. A bázis intézményi alprojekt keretén belül egy éven át kiemelt programunk volt a csoportunkba járó fiatalok egészséges életmódra való nevelése - elméleti foglalkozások, Pilates-jellegű torna, úszás foglalkozások valósultak meg. Autizmus-specifikus úszás foglalkozásainkat jógyakorlatnak minősítették, és azóta is heti rendszerességgel járunk a fiatalokkal úszni. 
Munkatársaink részt vettek az Ö.T.V.E.N. és a Cat-Kit eszközökkel kapcsolatos képzéseken, használatuk megjelenik a fiatalok egyéni és  csoportos fejlesztésében.

Publikációk

  • Jásper É., Kanizsai-Nagy I. (2011). Autizmus-specifikus támogatott foglalkoztatás - Módszertani kézikönyv. Budapest: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (Egyes fejezetek megírásában közreműködött: Németh Regina

  • Németh Zs. (2009) A teljes elszigetelődéstől a munka- rehabilitációs foglalkoztatásig- Autizmus specifikus fejlesztés jelentősége felnőttkorban- esetleírás In. Beavatkozási lehetőségek autizmus spektrumzavarokban- esetleírások, főiskolai jegyzet az ELTE BGGYK „Autizmus Spektrum Zavarok Pedagógiája ” felsőfokú szakirányú továbbképzési szakára. Budapest: Kapocs Könyvkiadó

  •  

  • Németh R. (2007): A lovasterápia szerepe autizmussal élő gyermekek kommunikációjának fejlesztésében – Képzés és Gyakorlat konferenciák I. Interdiszciplinaritás a pedagógiában (Kaposvár- Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar, 2008.)

  •  

  • Balázs É., Csillag S. és mtsai (2015) Akciókutatás a magyar autizmus ellátórendszer fejlesztésért- Kutatási záróbeszámoló Budapest: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (Társkutatóként közreműködött: Németh Regina, Pitrik Zsóka)

  •  

  • Simó J., Őszi T-né., Csepregi A.,  (2015) Jó gyakorlatok az autizmus- specifikus ellátás területéről- (Németh R., Németh Zs. : Új tevékenység bevezetése: úszás)

  •  

  • Babzsák fejlesztő program

 

Módszertani fejlesztés
Publikációk
bottom of page