top of page

Az Általános Iskolában dolgozó szakemberek

Havasi Ágnes

1994 óta dolgozom az Autizmus Alapítványnál, melyből 17 évet osztályteremben töltöttem, eleinte, mint asszisztens majd az EKTF-en és az ELTE BTK-n szerzett diplomáimat követően tanárként. Fő érdeklődési területem a kommunikációs képesség alakulása és fejlesztése autizmussal élő gyermekek és felnőttek  támogatása kapcsán.

Az Alapítványnál töltött évtizedek alatt számos lehetőségem nyílt képzéseken, konferenciákon részt venni, 1995 óta magam is részt veszek képzőként az oktatásban. Számos tananyag, fejlesztési módszer adaptálásának, fejlesztésének, kipróbálójának részese lehettem ez idő alatt.

2011 óta főállású oktatóként tanítok az ELTE BGGYK ATIVIK Intézetében, az autizmus spektrum pedagógiája szakirányon. 2013-ban szereztem abszolutóriumot az ELTE PPK doktori iskolájában, ahol dr. Stefanik Krisztina és dr. Győri Miklós témavezetése mellett kutatásom fő fókusza is a kommunikáció fejlődése, támogatása, szűkebben az AAK-használat autizmussal élő kisiskolásoknál. Jelenleg az Alapítvány tudományos ösztöndíjasaként segítem a munkát, elsősorban a képzésben, kutatásban, módszertani fejlesztésben való részvétellel, valamint az iskolai csoportokban nyújtott szupervízióval.

Vissza a tantestület tagjaihoz

bottom of page