top of page

Egyéb szakmai tevékenységek

Szakmai partnerek

Iskolánk szoros partnerséget ápol a következő szervezetekkel, intézményekkel:
 

  • az ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Karral, melynek autizmus szakirányú képzéseihez rendszeresen gyakorlóhelyet biztosít

  •  

  • Az országban működő autizmus ellátást nyújtó szakmai partnerekkel és helyi civil szervezetekkel – számukra rendszeresen hospitálási és konzultációs lehetőséget biztosítunk

  •  

  • a tanulókat behelyező budapesti és Pest megyei szakértői bizottságokkal

  • az iskola egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltatóval

PublikációkGájerné Balázs Gizella- Őszi Tamásné (2007): Módszertani intézményi útmutató: Az autizmussal élő gyermekek integrációjának kérdései SULINOVA Kht. Budapest

Gosztonyi Nóra - Őszi Tamásné (2007): Dokumentációs útmutató az autizmussal élő gyermekek ellátásához SULINOVA Kht. Budapest

Havasi Ágnes - Őszi Tamásné (2004): Tapasztalatok az Autizmus Kutatócsoport Általános iskola és Szolgáltató Központban in.: Fejlesztő Pedagógia 15.évf. 2. szám p. 23-28. ISSN 0866-2495 Mentor-Szenator Kiadó Budapest

Havasi Ágnes, Őszi Tamásné (2015) Babzsák Fejlesztő Program – Felmérési és tervezési kézikönyv autizmus-specifikus kiscsoportos kommunikációs fejlesztő foglalkozáshoz Educatio, Budapest

Nagy Emma - Őszi Tamásné (2010): Autizmussal élő kisgyermekek integrációja in.: Montessori Műhely 2010/2 p.6-12 Budapest

Nagy Emma-Őszi Tamásné (2009) Autizmussal élő tanulók adaptált taneszközeinek és feladatainak gyűjteménye (www.autism.hu/taneszkozok)

Németh Barbara Krisztina (2015) Autizmussal élő, nem beszélő gyerekek szociális –és kommunikációs képességeinek csoportos fejlesztése Záródolgozat Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

 

Őszi Tamásné (2010): Ajánlások az autizmus-specifikus alapszolgáltatások kialakításához a közoktatásban: működésük minimális és optimális szakmai feltételrendszere OKM és Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (www.fszk.hu)

Őszi Tamásné, Havasi Ágnes szerk. (2015) Útmutató és feladatgyűjtemény autizmus- specifikus kiscsoportos szociális-kommunikációs fejlesztő foglalkozáshoz – Írták: az Autizmus Alapítvány munkatársai 1990 és 2015 között Educatio Budapest

Péter Dorka (2014) Napirend és autizmus – Mobil applikáció fejlesztése egy autizmussal élő gyermek számára, használatuk bevezetése, alkalmazásának bemutatása –esettanulmány, Záródolgozat, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Szaffner É.-Németh K.-S.Tóth B.-Gosztonyi Nóra-Őszi T. (2004): Speciális integrációs osztály kialakítása autizmussal élő tanulók számára in.: Fejlesztő pedagógia 15.évf. 2. szám p. 31-58. ISSN 0866-2495 Mentor-Szenator Kiadó

Szilágyi Anna (2013) A családtagok és az autizmus spektrum zavarral élő személyek együtt eltöltött szabadidős tevékenysége Záródolgozat

Szilágyi Anna (2015) Fejlesztés hatásainak ellenőrzése autizmus spektrum zavar esetén Záródolgozat, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Szívós Zsanett (2015). Napirend-applikációk használata autizmus spektrum zavarban. Háttér, elemzés és egy hazai mobil-applikáció fejlesztése. Záródolgozat, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Szakmai gyakorlatok

Feltöltés alatt.

Eszközkölcsönző

Eszközkölcsönzőnket a „Táguló Világ” c. projektben alakítottuk ki 2012. és 2014. között. A program keretében tantestületünk többek között a következő elemeket valósította meg: eszközkölcsönző kialakítása szülők és szakemberek számára, az eszközkölcsönzés protokolljának elkészítése és bevezetése, szakemberek és szülők felkészítése a kölcsönözhető autizmus-specifikus eszközök használatára.

 

A kölcsönözhető eszközök alapvetően négy alcsoportba sorolhatók: egyedi készítésű fejlesztő eszközök, alternatív-augmentatív kommunikációs eszközök, Time Timer vizuális órák, a szociális-kommunikációs képességek fejlesztését szolgáló tematikus fotó-, illetve rajzsorozatok. A beszerzett eszközök az autizmus-specifikus fejlesztés legfontosabb területeihez kapcsolódnak (szociális-kommunikáció és önállóság), otthoni és intézményes, egyéni és csoportos helyzetekben egyaránt hasznosak.

 

Az egyes eszközök kikölcsönzése előtt a gyógypedagógus felméri a gyermek szükségleteit, kikérdezi a szülőket az otthoni problémákról, elérendő célokról, ezután személyre szabott javaslatot tesz a megfelelőnek tűnő eszközökre. Tantestületünk igen sikeresnek értékeli az eszközkölcsönző működését, hiszen segítségével az autizmus-specifikus módszerek és eszközök sokkal könnyebben hazaadhatók.   A   specifikus   fejlesztőeszközök   alkalmazásával   szülők   több

sikerélményekhez juthatnak gyermekük otthoni nevelése során és újabb lehetőség nyílik a szakemberekkel való partneri együttműködésre.

Az Eszközkölcsönző <<ide>> kattintva letölthető.

Szakmai gyakorlatok
Publikációk
Szakmai partnerek
Eszközkölcsönző
bottom of page