top of page

Az Általános Iskolában folyó munka módszertana

Alapvetően fontos, hogy kizárólag tudományosan igazolt módszereket alkalmazunk, a fejlesztés egyéni felmérésen és tervezésen alapul. A tanítási célokat a családokkal szoros együttműködésben határozzuk meg.

Strukturált tanítás és egyénre szabott vizuális környezeti támpontok

 

Régóta bizonyított tény, hogy az egyénre szabott, strukturált környezet alkalmazása az egyik legfontosabb lehetőség az autizmussal élő gyermekek támogatásában. Tudományos kutatások sokasága bizonyítja továbbá, hogy az autizmussal élő személyek számára azok az információk a legértékesebbek és leginkább hozzáférhetőek, melyek térben és időben állandóak, nem tünékenyek, láthatóvá teszik az időre, térre, emberi viszonyokra, környezeti elvárásokra és lehetőségekre vonatkozó információkat. A strukturált környezet és a vizuális segítségek alkalmazása bejósolhatóbbá, kiszámíthatóbbá, érthetőbbé és ezzel érzelmileg biztonságosabbá teszi a világot. A struktúra és a vizuális támogatás elősegíti az autizmussal élő gyermekek autonómiáját és önállóságát, csökkenti függőségüket más személyektől. Lehetővé teszi a tevékenység-repertoár bővülését, a rugalmasabb alkalmazkodást, csökkenti a változásokkal szembeni ellenállást és szorongást.

Az osztálytermek bútorzatának, az eszközöknek az elrendezése is támogatja az ott folyó tevékenységek végzését.

Vizuális támpontok az egész iskola területén megtalálhatóak, a tanulók szimbólumértési szintjéhez igazított formában, minőségben.

Minden tanulónk személyre szabott napirendet követ, mely segíti őt a téri, idői tájékozódásban, előre láthatóvá téve a tanítási nap során bekövetkező eseményeket.

 

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a minél nagyobb fokú önállóság elérésére, a mindennapok tevékenységeibe ágyazottan.

Strukurált tanítás

A kognitív-viselkedéses és fejlődési megközelítés

 

Munkánk alapja az egyes gyermekek fejlődésének részletes feltérképezése, a fejlesztési célok illesztése a fejlődési szinthez. Kiemelt fontosságú a gyermek nézőpontjának megértése, elfogadása. Tanítási stratégiáink korszerű viselkedéses megközelítésen alapulnak. A viselkedéses megközelítés alkalmazása egyaránt hatékony az új, adaptív, funkcionális készségek tanulása-tanítása folyamán, illetve a problémás viselkedések megelőzése és kezelése esetében. A kognitív-viselkedéses megközelítésen alapuló módszerek adaptív gondolkodási és viselkedési stratégiákat tanítanak.

Az elvárt viselkedést gyakran vizuálisan is megjelenítjük a könnyebb felidézhetőség érdekében.

Különböző motivációs rendszereket alkalmazunk, hogy a tanulók számára minél örömtelibb legyen a tanulás folyamata.

Viselkedéses megközelítés

Alternatív és augmentatív kommunikációs eszközök egyénre szabott alkalmazása

 

A meglévő kommunikációs repertoár kiegészül, bővül azokkal az alternatív kommunikációs eszközökkel, melyek leginkább illeszkednek a gyermek megértéséhez, spontán kezdeményezéseihez. A teljes kommunikációs folyamat lelassul, láthatóvá és a gyermek kommunikációs jelzései (pl. gesztusok, tárgyak, képek, írott nyelv) bárki számára érthetővé válnak. Fontos, hogy amennyiben a gyermek jól ért és preferál valamely kommunikációs módot, a számára szóló üzeneteket is közvetítsük ezen a csatornán, tehát az élő nyelvet egészítsük ki/helyettesítsük gesztusokkal, tárgyakkal, képekkel, írott nyelvvel.

Emlékeztető kártya segíthet feleleveníteni és megfelelő módon jelezni a tanulók szándékát:

A beszédet nem vagy töredékesen használó tanulóink számára számos AAK-s eszköz használatát igyekszünk tanítani.

AA kommunikáció

Autizmus-specifikus módszerek, eszközök egyénre szabott alkalmazása a szociális készségek fejlesztésében

 

Pl. Babzsák Fejlesztő Program, Szociális történetek, Én-könyv, Napló, elmeolvasás tanítása.

A szociális körök módszere az emberek közti kapcsolatokról segítheti a kívánt viselkedés elsajátítását is:

Tanulóink örömmel forgatják saját naplójukat, melyben a napi események jelennek meg illeszkedve érdeklődési körükhöz, tevékenységeikhez és képi megértésükhöz.

Együttműködés a partnerekkel

 

Szoros kapcsolatokra van szükség az autizmussal élő gyermek életútja során mindazok között, akik valamilyen szempontból részesei annak. Ez teszi lehetővé a terápiás program töretlenségét, a fejlesztés folyamatosságát. Az autizmussal élő gyermekek, szüleik, a szakemberek partnerek a terápiás folyamatban.

Autizmus-specifikus módszerek
Együttműködés
bottom of page