top of page

Kontrollvizsgálatra, tanácsadásra jelentkezőknek szóló információk

Kontrollvizsgálat

 

Az általunk diagnosztizált gyermekek/felnőttek ambulanciánk gondozásába kerülnek. Autizmus spektrum zavar diagnózissal javasolt a rendszeres, évenkénti állapotellenőrzés, fejlődéskövetés.

A gondozási tevékenység egyik formája a kontrollvizsgálat. Ennek keretében végezzük az éves fejlődéskövetést, valamint – igazodva az aktuális igényekhez – a következő típusú tevékenységeket: formális (pl. IQ tesztek elvégzése) és informális állapotfelmérés, melyre alapozva javaslattétel történik a fejlesztési irányokra, az intézményi (bölcsőde, óvoda, iskola, továbbtanulás, felnőttkorban nappali ellátás, lakhatás) elhelyezésre, munkába állásra, az aktuális nehézségek, valamint a kihívást jelentő viselkedések megoldásának lehetőségeire vonatkozóan. A autizmus diagnózissal járó szociális juttatások igényléséhez szükséges igazolásokat kontrollvizsgálatok alkalmával állítjuk ki, valamint a 18 éves korban esedékes orvosszakértői vizsgálatot, illetve a későbbi felülvizsgálatokat megelőző információgyűjtés is ilyen keretek között történik.

Kontrollvizsgálatot a szülő/gondviselő, vagy az érintett önrendelkező felnőtt kérésére végzünk. Jelentkezni telefonon (06-1-3341-123) vagy email-ben (titkarsag.ambulancia@autizmus.hu) lehet.

Jelentkezéskor egy 5-6 oldalas, jelen állapotra kérdező kérdőív kitöltését kérjük a családoktól, melyet kitöltve, postai úton várunk vissza. Kérjük, hogy a kontrollvizsgálatra hozzák magukkal az előző vizsgálatunk óta kapott orvosi, és/vagy szakértői leletek és vélemények fénymásolatát, illetve egy friss pedagógiai véleményt.

A szükséges dokumentumokkal kapcsolatos információk, illetve a letöltendő dokumentumok <<itt>> találhatók.

 

A dokumentumok hiánytalan beérkezését követően tudunk kontrollvizsgálati időpontot biztosítani, mely kapcsán e-mailben, vagy telefonon keressük Önöket.

Tanácsadás

A diagnosztikus kivizsgálás lezárása után, valamint minden kontrollvizsgálat alkalmával konzultációs/tanácsadási lehetőséget ajánlunk fel, melyre a vizsgálatot követően rövid időn belül igyekszünk alkalmat biztosítani. Ezen konzultációk időtartama jellemzően egy-másfél óra, melyek keretében nevelési, oktatási, fejlesztési kérdésekben igyekszünk hatékony, egyénre szabott javaslatokat tenni az otthoni illetve intézményi környezetre vonatkozóan egyaránt. A konzultációk a szakmai etikai szabályok szigorú betartása mellett, preferáltan a szülők jelenlétében, de mindenképpen beleegyezésükkel történnek. A konzultációk száma, rendszeressége elsősorban a jelentkező családok, valamint szakemberek, illetve az őket foglalkoztató intézmények igényeitől, kapacitásától függ. Igény esetén felnőtt klienseink számára is biztosítunk ambuláns tanácsadási lehetőséget.

 

Tanácsadási alkalmat a család, az érintett felnőtt, valamint – a család tudtával – a gondozott gyermekkel/felnőttel foglalkozó bármely szakember kérhet. Jelentkezni telefonon (06-1-3341-123), vagy email-ben (titkarsag.ambulancia@autizmus.hu) lehet. Minden más esetben, a tanácsadáson résztvevő hozzon magával egy szülő/gondviselő (minta letölthető <<itt>>), vagy érintett felnőtt (minta letölthető <<itt>>) által kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot .

Kontrollvizsgálat
Tanácsadás
bottom of page