top of page

Az Ambulancián történő vizsgálatok és szolgáltatások leírása

Diagnosztikus kivizsgálás

 

A kivizsgálás több szakterület bevonásával (pszichiáter/gyermekpszichiáter, pszichológus/gyógypedagógus), teamben zajlik, gyermekpszichiátriai valamint klinikai szakpszichológusi szupervízió mellett. Célja az autizmus spektrum zavar igazolása vagy kizárása, valamint a lehetséges egyéb vagy következményes gyermekpszichiátriai/pszichiátriai zavarok feltérképezése. A diagnosztikus kivizsgálás alapja a gyermek vagy felnőtt fejlődésének és viselkedésének részletes feltárása, felmérése pszichiátriai/pszichológiai/pedagógiai módszerek, standard diagnosztikus- és felmérő eszközök  segítségével. A kivizsgálás átlagosan 3 alkalmat, alkalmanként pedig körülbelül két órát vesz igénybe. Ettől kevesebb és több szükséges megjelenés is lehetséges. A vizsgálati eszközök kiválasztása és a vizsgálati alkalmak számának meghatározása kizárólag szakmai szempontok alapján dől el.

 

A diagnózis és a lehetséges beavatkozások részletes megvitatásra kerülnek a családdal, felnőttkorban az érintett klienssel. A kivizsgálás eredményét, valamint javaslatainkat írásos pszichiátriai vagy gyermekpszichiátriai szakvéleményben rögzítjük.

 

 

Gondozásba vétel

 

A gondozásba-vételt autizmus szakmai team (pszichiáter/pszichológus/gyógypedagógus) végzi. Célja, hogy azok a gyermekek/felnőttek is hosszú távú gondozásban részesülhessenek, akik a szakmai szabályoknak megfelelően felállított, írásos dokumentációval is igazolt autizmus-spektrum zavar diagnózissal érkeznek, és ezt a család, illetve felnőttkorban maga az érintett is elfogadja. A gondozásba vételről írásos szakvélemény készül. A gondozásba-vételi vizsgálatok a kivizsgálással azonos szakemberigény és az alkalmankénti kb. kétórás időtartam mellett kevesebb, általában 1-2 vizsgálati alkalmat jelentenek.

 

 

További információk a vizsgálatra jelentkezés menetéről <<itt>>.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollvizsgálatok

 

Az általunk diagnosztizált gyermekek/felnőttek ambulanciánk gondozásába kerülnek. Autizmus spektrum zavar diagnózissal javasolt a rendszeres, évenkénti állapotellenőrzés, fejlődéskövetés.

 

A gondozási tevékenység egyik formája a kontrollvizsgálat. Ennek keretében végezzük az éves fejlődéskövetést, valamint – igazodva az aktuális igényekhez – a következő típusú tevékenységeket: formális (pl. IQ tesztek elvégzése) és informális állapotfelmérés, melyre alapozva javaslattétel történik a fejlesztési irányokra, az intézményi (bölcsőde, óvoda, iskola, továbbtanulás, felnőttkorban nappali ellátás, lakhatás) elhelyezésre, munkábaállásra, az aktuális nehézségek, valamint a problémás viselkedések megoldásának lehetőségeire vonatkozóan. A autizmus diagnózissal járó szociális juttatások igényléséhez szükséges igazolásokat kontrollvizsgálatok alkalmával állítjuk ki, valamint a 18 éves korban esedékes orvosszakértői vizsgálatot, illetve a későbbi felülvizsgálatokat megelőző információgyűjtés is ilyen keretek között történik.

 

Kontrollvizsgálatot gyermekkorban a szülő/gondviselő, felnőttkorban az önrendelkező felnőtt, vagy gyám kérésére végzünk. Jelentkezni telefonon (06-1-3341-123) vagy email-ben (titkarsag.ambulancia@autizmus.hu) lehet. Jelentkezéskor egy 5-6 oldalas, jelen állapotra kérdező kérdőívet küldünk a családnak, melyet kitöltve, postai úton várunk vissza. Ezután tudunk kontrollvizsgálati időpontot biztosítani. Behívás sürgősségi szempontok alapján történik.

 

További információk, valamint a vizsgálatra jelentkezéshez szükséges dokumentumokat <<itt>> találja.

 

 

 

Tanácsadások, szakmai konzultációk

 

A diagnosztikus kivizsgálás lezárása után, valamint minden kontrollvizsgálat alkalmával konzultációs/tanácsadási lehetőséget ajánlunk fel, melyre a vizsgálatot követően rövid időn belül igyekszünk alkalmat biztosítani. Ezen konzultációk időtartama jellemzően egy-másfél óra, melyek keretében nevelési, oktatási, fejlesztési kérdésekben igyekszünk hatékony, egyénre szabott javaslatokat tenni az otthoni illetve intézményi környezetre vonatkozóan egyaránt. A konzultációk a szakmai etikai szabályok szigorú betartása mellett, preferáltan a szülők jelenlétében, de mindenképpen beleegyezésükkel történnek.

 

A konzultációk száma, rendszeressége elsősorban a jelentkező családok, valamint szakemberek, illetve az őket foglalkoztató intézmények igényeitől, kapacitásától függ. Igény szerint felnőtt klienseink számára is biztosítunk ambuláns tanácsadási lehetőséget.

 

További információk a konzultációkra történő jelentkezés menetéről <<itt>>.

 

 

 

Ambuláns terápiák

 

A kliens életkorához és szükségleteihez igazodó beavatkozások. Egyéni terápiáink formája lehet szociális-kommunikációs fejlesztés, autizmus-specifikus probléma-fókuszált beavatkozás, autizmus-specifikus életvezetési tanácsadás, illetve támogató pszichoterápia, vagy szintén autizmus - specifikus kognitív viselkedésterápia.

 

Autizmus spektrum zavar területén egyéni felmérésen alapuló, illesztett csoportok indítása ajánlott, így kizárólag előzetesen felmért, hasonló problémákkal küzdő, megközelítőleg azonos fejlettségi szinten lévő, egy adott módszerre egyaránt fogékony gyerekek/fiatalok számára indítunk csoportokat.

 

Ambuláns terápiát csak az általunk gondozott kliensek számára érhető el, terápiás ellátást jelenleg kapacitáshiány miatt csak korlátozott számban tudunk biztosítani.

 

Kérjük érdeklődjenek adminisztrációnkon aktuális lehetőségekkel kapcsolatban.

 

 

 

 

 

Egynapos ambuláns tematikus tréningek

 

 

Ambulanciánk a nyári időszakban rendszeresen szervez ún. egynapos tematikus konzultációkat. Ezeket az Ambulancián gondozott családok az ambuláns gondozás részeként, ingyenesen vehetik igénybe, családonként két résztvevővel (szülők és/vagy szakemberek). A tréningek 6x45 percesek, egy-egy konkrét témát járnak körül, sok gyakorlati példát is bemutatva. Ezek mellett a résztvevőknek lehetőségük nyílik arra is, hogy saját gyermekük/az általuk fejlesztett gyermek vagy felnőtt kapcsán kérdéseket tehessenek fel.

A konzultációk folytatásaként az adott témákban év közben kiscsoportos tanácsadásokat szervezünk.

 

Az egyes képzésekre kattintva találja a tanfolyamokról szóló bővebb információkat.

 

Az alábbi témákban szervezünk konzultációkat:

 

 

 

 

 

 

 

ÚJ! Online konzultáció a nagykorúsággal kapcsolatban

 

Minden év júniusában hirdetjük meg a nyári konzultációk időpontjait. Erről rendszerint e-mailben is küldünk tájékoztatást a gondozásunkban lévő családoknak.

 

Az Autizmus Alapítvány Módszertani Központjában az év többi szakaszában - általában tavasszal és ősszel - költségtérítéses formában elérhetők a fenti egynapos tréningek. Erről tájékoztatást a tanfolyamok menüpontban találnak.

 

<<Kérjük, figyeljék honlapunkat a képzésekkel kapcsolatos az aktuális információkért.>>

 

 

Szakmai gyakorlatok

 

Ambulanciánk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Autizmus Spektrum Pedagógiája alapképzés és szakirányú továbbképzés, valamint az SE klinikai szakpszichológus és az ELTE PPK MA fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirány hivatalos gyakorlóhelye.

 

A gyakorlatokat az oktató intézmények szervezik.

 

 

Gyakorlatvezetők:

 

Németh Krisztina (ambulancia@autizmus.hu)

 

Kiss Gyöngyi (ambulancia@autizmus.hu)

 


 

Gondozási tevékenységek

Diagnosztikus kivizságlás
Gondozásba vétel
Kontrollvizsgálatok
Tanácsadások
Ambuláns terápiák
Egynapos ambuláns tréningek
Szakmai gyakorlatok
bottom of page